Szanowni Państwo,

zapraszamy Wykonawców do składania ofert w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zapytania ofertowego na wykonanie robót termoizolacyjnych, tj. ocieplenie części ścian zewnętrznych – elewacji północnej i zachodniej  budynku Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” o łącznej powierzchni ścian ok. 102 m2 wraz z wykonaniem na jej powierzchni struktury elewacyjnej w ramach realizowanego projektu partnerskiego  pn.:  „Klub Wsparcia Dziennego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Termin składania ofert mija 30 marca 2023 roku. o godz. 16.00.

Treść zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest poniżej, a także w Bazie konkurencyjności, nr ogłoszenia 2023-18298-150359
(link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150359 ).

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Pani Anna Kozicka
tel. 59 83 35 750
e-mail: a.kozicka@stowdeb.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe_elewacja_DOF
Formularz ofertowy –
zał. nr 1 do Zapytania ofertowego
Oświadczenie -podstawy wykluczenia – zał. nr 2 do Zapytania ofertowego
Wykaz zrealizowanych robót – zał. nr 3 do Zapytania ofertowego
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – zał. nr 4 do Zapytania ofertowego
Oświadczenie – obowiązek informacyjny art.13 lub 14 RODO – zał. nr 5 do Zapytania ofertowego
Klauzula informacyjna RODO – zał.nr 6 do Zapytania ofertowego
Wzór umowy – zał. nr 7 do Zapytania ofertowego
Przedmiar robót – zał. nr 8 do Zapytania ofertowego

 

 

Skip to content