Z wielką radością pragniemy poinformować, iż w ramach konkursu „POZARZĄDOWY SURWIWAL 2019  – JAK PRZETRWAĆ (I SIĘ ROZWIJAĆ) W POZARZĄDOWYM ŚWIECIE” – SYSTEM WSPIERANIA 3 SEKTORA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM PRZEZ POMORSKĄ SIEĆ COP” organizowanego przez Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych i dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego, Stowarzyszenie ,,Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” pozyskało dotację w wysokości 9.000,00 zł na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych – dla organizacji pozarządowych z powiatu człuchowskiego.

            Serdecznie dziękujemy wszystkim Samorządom oraz Organizacjom Pozarządowym za rekomendacje i poparcie, jakie otrzymaliśmy w stosunku do naszego Stowarzyszenia na etapie starań o pozyskanie środków finansowych i możliwość realizacji przez Stowarzyszenie wyżej wymienionego zadania.         

Od dnia 2 września 2019 r. wszystkie NGO’sy oraz osoby, które chciałby założyć organizację pozarządową, zastanawiające się nad aktywnością w sektorze pozarządowym, pełnomocnicy JST ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi mogą skorzystać ze wsparcia Centrum Organizacji Pozarządowych Powiatu Człuchowskiego, które obejmuje, m.in.:

 • pomoc w doprecyzowaniu pomysłu na prowadzenie działań statutowych,
 • wstępną kalkulację przedsięwzięcia – ocena realności i rentowności pomysłu,
 • analizę zasobów kadrowych i materialnych pod kątem rozwoju NGO,
 • wsparcie merytoryczne podczas rozmów z włodarzami,
 • powoływanie NGO,
 • sporządzanie diagnoz – badanie zapotrzebowania klienta na wsparcie merytoryczne (problemy, oczekiwania, wskazanie możliwych form wsparcia),
 • szacowanie ryzyka i wskazywanie odpowiedzialności w zakresie działalności NGO,
 • wyszukiwanie ofert w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działań NGO,
 • pomoc w codziennych działaniach organizacji poprzez, m. in. udostępnianie miejsc na spotkania i szkolenia,
 • doradztwo księgowo- finansowe, sprawy organizacyjne i formalne,
 • informacje nt. nowych wzorów ofert na realizacje zadań publicznych dla NGO, itp.

Wszystkie informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach działalności COP będą umieszczane na bieżąco na stronie: www.stowdeb.pl oraz www.fb.com/stowdeb

Osobą odpowiedzialną za koordynację działań COP’u jest p. Dominika Wegner – konsultantka ds. ES (tel. 882-063-071, e-mail: d.wegner@stowdeb.pl).

Poza tym do dyspozycji pozostaje Sekretariat COP, który prowadzony jest przez sekretariat Stowarzyszenia ,,Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” (budynek Ośrodka/Inkubatora Przedsiębiorczości), ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno,

 

Czynny w godz.:

Poniedziałek- Piątek: 8:00- 16:00

tel. +48 59 833 57 50, tel. kom. +48 502 043 654,

e-mail: stowdeb@pro.onet.pl

 

W celu ułatwienia dostępu do usług COP’u działania są również prowadzone z udziałem Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego,  Os Wazów 1, 77-300 Człuchów (budynek Biblioteki  Pedagogicznej- niski parter),

 

Czynny w godz.:

Poniedziałek: 11:00- 17:00

Wtorek- Piątek: 9:00- 15:00

tel. kom + 48 882 063 071

e-mail: d.wegner@stowdeb.pl

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
———————————————————————————————————–

Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta
i Gminy Debrzno”

Ośrodek/Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Ogrodowa 26
, 77-310 Debrzno

tel. 59 833 57 50
fax 59 833 71 79

stowdeb@pro.onet.pl

 

Skip to content