Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” edukuje, pomaga i dostarcza narzędzi, które mają realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Wspieramy przedsiębiorczość – w tym przedsiębiorczość społeczną, rozwój zawodowy, działamy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, działamy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, oferujemy bezpłatną pomoc prawną, wspieramy i aktywizujemy seniorów,  edukujemy dzieci i młodzież, dbamy o historię regionu i pielęgnujemy lokalne dziedzictwo przyrodnicze. Animujemy, inkubujemy i współpracujemy z wieloma instytucjami, organizacjami i osobami dla rozwoju lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego.

Skip to content