Klub Wsparcia Dziennego

Od 1 listopada 2020 roku rozpoczęliśmy wspólnie z Gminą Debrzno realizację projektu partnerskiego pn.:  “Klub Wsparcia Dziennego” dofinansowanego w ramach Poddziałania 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego…
Skip to content