Dnia 18 grudnia 2020 roku  w siedzibie Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” mieliśmy przyjemność gościć  Wicemarszałka Województwa Pomorskiego – Pana  Leszka Bonna. Wizyta przedstawiciela władz wojewódzkich związana była z uroczystym przekazaniem pamiątkowego czeku  na realizację projektu partnerskiego pn.: Klub Wsparcia Dziennego.  Środki na ten cel  Stowarzyszenie pozyskało wspólnie z Partnerem – Gminą Debrzno w ramach Poddziałania 06.02.02. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wicemarszałek przekazał symboliczny czek na kwotę 1 381 035,00 zł na ręce przedstawicieli władz Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” : Prezesa – Pani Zdzisławy Hołubowskiej i Pana Andrzeja Pluto-Prądzyńskiego – członka Zarządu oraz przedstawicieli Partnera – Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno – Pana Wojciecha Kallas i Dyrektora OPS w Debrznie, któremu Gmina Debrzno zleciła realizację zadań w projekcie – Pana Pawła Władyczak.

Umowa na realizację projektu podpisana została przez obie strony w dniu 10 grudnia 2020 roku.

Poniżej krótka fotorelacja z przekazania symbolicznego czeku.

 

 

 

Skip to content