O projekcie

  Ogólne informacje o OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą główną w Debrznie funkcjonuje od 01.09.2016r. Prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” – Lidera  oraz  Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku – Partnera  na podstawie

Kontakt

Siedziba główna Projektu Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrznotel./fax. 59 833 71 49, 59 833 57 50tel. kom. 502 043 654Obiekt przystosowany dla osób z niepełnosprawnością(usługa klienta w biurze na parterze + podjazd dla wózków

Aktualna oferta OWES

  OFERTA OWES: Animacja – w szczególności usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, tworzenie grup inicjatywnych w zakresie przedsiębiorczości społecznej, wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów. Szkolenia: a) szkolenia dla PES chcących się ekonomizować, 10 tematów szkoleń/rok po

Dokumenty projektowe

W związku z otrzymanym pismem z Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 z dnia 31.07.2020 r., informujemy, iż w wyniku audytu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) zmianie ulega proces weryfikacji statusu potencjalnych uczestników projektu na rynku pracy (osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji PUP

Facebook
Accessibility