Zapytanie ofertowe nr 3/11/2016/OWES - wyniki

W drodze postępowania w trybie zapytania ofertowego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” na rzecz projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznej w Debrznie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dokonano wyboru Wykonawców:

 

 • Część A.  świadczenie usług psychologicznych:
  PANTA RHEI Luiza Weder
  ul. Siedlecka 60a, 85-412 Bydgoszcz
  NIP: 967-102-81-25, REGON: 340342467
 • Cześć B. – świadczenie usług doradztwa zawodowego:
  Magdalena Werner - Rzeczenica

Dziękujemy pozostałym oferentom za udział w postępowaniu!

V paczka z POPŻ 2014-2020

Od września 2016 roku produkty z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wydawane będą w Stowarzyszeniu „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

Od 09-01-2017 wydawana będzie piąta paczka w skład której wchodzą produkty:

 • mleko – 1 l na osobę;
 • powidła śliwkowe – 0,6 kg na osobę;
 • gulasz wieprzowy – 0,85 kg na osobę;
 • szynka drobiowa – 0,3 kg na osobę;
 • cukier – 1 kg na osobę;
 • olej – 1 l na osobę.

Odbieranie żywności możliwe jest wyłącznie w każdy poniedziałek i środę oraz w dniach wypłat świadczeń pieniężnych w godzinach 900 – 1400.

Od 1 do 5 dnia każdego miesiąca magazyn będzie nieczynny.

ZAPYTANIE OFERTOWE – świadczenie usług job-coach’a

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w ramach realizowanego w partnerstwie z Kaszubskim Instytutem Rozwoju i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach projektem pn. „Daj się zaktywizować po 30-stce!” zaprasza do składania ofert na świadczenie usług job-coach’a na terenie powiatu człuchowskiego.

Termin składania ofert upływa 10.01.2017 roku o godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się poniżej.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

ROZEZNANIE RYNKU – ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w związku z realizowanym w partnerstwie z Kaszubskim Instytutem Rozwoju i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach projektem pn. „Daj się zaktywizować po 30-stce!” prowadzi rozeznanie rynku na świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

Termin składania ofert upływa 4 stycznia 2017 roku o godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym dostępne są poniżej:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Strona 1 z 58

Free business joomla templates

Wykonanie: Grzegorz Surowy