VII paczka z POPŻ 2014-2020

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 - od dnia 13-02-2017 wydawana będzie siódma paczka w skład której wchodzą następujące produkty:

 • herbatniki – 0,4 kg na osobę;
 • fasola biała – 0,8 kg na osobę;
 • koncentrat pomidorowy – 0,16 kg na osobę;
 • powidła śliwkowe – 0,3 kg na osobę;
 • filet z makreli – 0,51 kg na osobę;
 • cukier – 1 kg na osobę;
 • szynka drobiowa – 0,6 kg na osobę;

Odbieranie żywności możliwe jest wyłącznie w każdy poniedziałek i środę oraz w dniach wypłat świadczeń pieniężnych w godzinach 900 – 1400.

Od 1 do 5 dnia każdego miesiąca magazyn będzie nieczynny.

VI paczka z POPŻ 2014-2020

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 - od dnia 06-02-2017 wydawana będzie szósta paczka w skład której wchodzą następujące produkty:

 • mleko – 1 l na osobę;
 • ryż – 2 kg na osobę;
 • koncentrat pomidorowy – 0,64 kg na osobę;
 • makaron – 1,5 kg na osobę;
 • filet z makreli – 0,51 kg na osobę;
 • gulasz wieprzowy – 1,7 kg na osobę.

Odbieranie żywności możliwe jest wyłącznie w każdy poniedziałek i środę oraz w dniach wypłat świadczeń pieniężnych w godzinach 900 – 1400.

Od 1 do 5 dnia każdego miesiąca magazyn będzie nieczynny.

ZAPYTANIE OFERTOWE – świadczenie usług job-coach’a NOWE!

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w ramach realizowanego w partnerstwie z Kaszubskim Instytutem Rozwoju i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach projektem pn. „Daj się zaktywizować po 30-stce!” zaprasza do składania ofert na świadczenie usług job-coach’a na terenie powiatu człuchowskiego.

Termin składania ofert upływa 01.02.2017 roku o godz. 16.00.

Treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się poniżej.

Zapytanie ofertowe - wyniki

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Zapytanie ofertowe nr 3/11/2016/OWES - wyniki

W drodze postępowania w trybie zapytania ofertowego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” na rzecz projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznej w Debrznie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dokonano wyboru Wykonawców:

 

 • Część A.  świadczenie usług psychologicznych:
  PANTA RHEI Luiza Weder
  ul. Siedlecka 60a, 85-412 Bydgoszcz
  NIP: 967-102-81-25, REGON: 340342467
 • Cześć B. – świadczenie usług doradztwa zawodowego:
  Magdalena Werner - Rzeczenica

Dziękujemy pozostałym oferentom za udział w postępowaniu!

Strona 1 z 58

Free business joomla templates

Wykonanie: Grzegorz Surowy