Zapraszamy na bezpłatne 2-dniowe szkolenia pt. „Pisanie projektów i zarządzanie projektami” – Kościerzyna / Człuchów / Chojnice

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie zaprasza osoby zainteresowane pisaniem projektów i  wniosków o dofinansowanie oraz zarządzaniem projektami na bezpłatne 2-dniowe szkolenia otwarte dot. pisania projektów i zarządzania projektami. Szkolenia odbędą się w trzech terminach: 1) Szkolenie w Kościerzynie 5

Projekt „Wracamy do pracy”

  ŻŁOBEK GMINNY W DEBRZNIE W PARTNERSTWIE ZE STOWARZYSZENIEM „NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY DEBRZNO REALIZUJE PROJEKT PN. „WRACAMY DO PRACY” Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5,

Facebook
Accessibility