Cykliczne obowiązki Zarządów Podmiotów Ekonomii Społecznej – część II

Na Zarządach Podmiotów Ekonomii Społecznej – Spółdzielniach Socjalnych, Fundacjach i Stowarzyszeniach niezależnie czy prowadzą działalność gospodarczą czy odpłatną działalność pożytku publicznego ciążą pewne obowiązki, za które odpowiada Zarząd PES. Są to m. innymi : Coroczne sprawozdanie finansowe Fundacje: coroczne sprawozdanie

Modele współpracy podmiotów ekonomii społecznej z biznesem część I

Relacje przedsiębiorstw społecznych z sektorem prywatnym mogą przyjmować formę konkurencji, koegzystencji lub komplementarności, z których najważniejszą i najbardziej wartościową jest komplementarność. Przedsiębiorstwa społeczne mogą współgrać z biznesem w jednej przestrzeni gospodarczej, generując wzajemne korzyści[1]. Firmy strategicznie podchodzące do zagadnienia odpowiedzialności

Facebook
Accessibility