Trwa nabór wniosków w ramach Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Już po raz czwarty zostaje ogłoszony konkurs ,,Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej ” organizowany w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie

Szkolenia czas START!

Szkolenia czas START!

Pomimo panującej pandemii, która w znacznym stopniu pokrzyżowała nasze plany odnośnie terminów realizacji szkoleń…..udało Nam się!!! od ponad tygodnia część Uczestników Projektu, rozpoczęła szkolenia w formie zdalnej.Jakość szkoleń w dalszym ciągu jest dla Nas priorytetem, jednakże w przypadku tych dwóch

UMOWA PODPISANA !

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy.Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe.Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego

Facebook