Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy.
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe.
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

             Po szeregu zajęć mających na celu nabycie kompetencji społecznych, asertywności i warsztatu aktywnego poszukiwania pracy Uczestnicy byli gotowi na realizację kolejnego etapu uczestnictwa w projekcie, to jest na rozpoczęcie kursu/szkolenia zawodowego podnoszącego ich kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy  podczas wcześniejszych  spotkań z doradcą zawodowym mieli możliwość podzielenia się swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami, a następnie dyskutowali na temat wyboru odpowiedniego dla siebie kursu, który pozwoliłby  w kolejnych etapach podjąć staż na stanowisku zgodnym z ich predyspozycjami, a czego końcowym rezultatem byłoby otrzymanie oferty pracy. W ramach tych rozmów utworzony został Indywidualny Program Działania dla każdego uczestnika, na podstawie którego został dobrany odpowiedni do swych umiejętności, predyspozycji, a także w oparciu o aktualne oferty rynku pracy kurs zawodowy.

W wyniku tych rozmów postanowiono zorganizować, aż osiem szkoleń. Pierwszy kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym rozpoczął się dnia 27 kwietnia w trybie zdalnym. Z racji tego, iż liczba godzin tego kursu unormowana jest ustawą, Beneficjent zdecydował się na podjęcie decyzji o takiej formie szkolenia w zakresie teoretycznym, aby móc terminowo zrealizować zadanie.

Kolejne ze zorganizowanych szkoleń to:

  • kurs na prawo jazdy kat. B, z którego skorzystało 5 osób;
  • kurs pracownika gospodarczego zorganizowany dla jednej osoby;
  • kurs pracownika biurowego z obsługą komputera oraz egzaminem ECDL Base 3 utworzony z myślą o dwójce uczestników;
  • kurs pracownika biurowego z obsługą komputera oraz egzaminem ECDL Base 3 oraz elementami grafiki komputerowej podobnie jak powyższy wybrany dla dwojga uczestników;
  • kurs magazynier z obsługa kasy fiskalnej, z którego skorzystały cztery osoby;
  • kurs kosmetyczny – profesjonalna stylizacja paznokci metodą żelową i hybrydową oraz przedłużanie rzęs wybrany przez osiem osób;
  • kurs cukierniczy, z którego skorzystała jedna Uczestniczka.

 

W sierpniu bieżącego roku miały miejsce ostatnie szkolenia realizowane w ramach projektu pn. “Przyszłość z pracą dla młodych”. Łącznie ze szkoleń skorzystało aż 26 osób, a to co cieszy najbardziej to fakt, iż każdy z Uczestników podniósł swoje umiejętności i zwiększył szanse na przyszłościowe zatrudnienie. Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie egzaminem wewnętrznym, a założony cel został uzyskany. Gratulujemy wzorcowej frekwencji podczas szkoleń, co dowodzi o zaangażowaniu uczestników i faktycznej chęci zmiany swej dotychczasowej sytuacji na rynku pracy. Na koniec szkolenia każdy z uczestników otrzymał certyfikat i zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Uczestnicy podczas kursów zostali objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, został im dofinansowany zwrot kosztów posiłku oraz dojazdu na szkolenie jak również zostało im wypłacone stypendium szkoleniowe.

Teraz na Uczestników czeka kolejny krok pozwalający im zapoznać się w praktyce z materiałem i zdobytymi umiejętnościami podczas kursu, a etapem tym jest staż zawodowy… Dalsze informacje już niebawem.

 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia ze szkoleń.

Skip to content