Modele współpracy podmiotów ekonomii społecznej z biznesem część I

Relacje przedsiębiorstw społecznych z sektorem prywatnym mogą przyjmować formę konkurencji, koegzystencji lub komplementarności, z których najważniejszą i najbardziej wartościową jest komplementarność. Przedsiębiorstwa społeczne mogą współgrać z biznesem w jednej przestrzeni gospodarczej, generując wzajemne korzyści[1]. Firmy strategicznie podchodzące do zagadnienia odpowiedzialności

Facebook