Poznaj zasady promowania projektu - RPO WP 2014-2020

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
z główną siedzibą w Debrznie

serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką:

„Darowizny rzeczowe i finansowe – obowiązki dla podmiotów ekonomii społecznej i korzyści dla darczyńców”

na bezpłatne spotkanie on-line !!!

——————————————————————————————————————————————

UCZESTNICY SPOTKANIA:
podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia oraz podmioty reintegracyjne takie jak: Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej ) oraz ich pracownicy, wolontariusze, przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych,  Jednostek Samorządu Terytorialnego, Kół Gospodyń Wiejskich oraz osoby fizyczne z terenu powiatów: człuchowskiego, chojnickiego i kościerskiego

——————————————————————————————————————————————

  • Termin  spotkania19.10.2022 r. (środa)
  • Czas trwania: 1h zegarowa i 15 minut (na ewentualne pytania i dyskusję): w godzinach od 12:00 do 13:15
  • Forma: online w oparciu o platformę Zoom.  

Udział w spotkaniu nie jest obarczony kwestią instalacji dodatkowego oprogramowania.

————————————————————————————————————————————–

Temat spotkania:

“Darowizny rzeczowe i finansowe – obowiązki PES i korzyści dla darczyńców”

                                        -PROGRAM-
  1. Darowizna – definicja, rodzaje, forma
  2. Obowiązki – informacyjne, sprawozdawcze, podatkow
  3. Korzyści dla darczyńców – ulgi, sposób skorzystania, dokumenty
  4. Darowizny a status organizacji pożytku publicznego

Spotkanie poprowadzi doradca OWES w zakresie prawa
– Anna Filipska, radca prawny.

—————————————————————————————————————

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
19.10.2022 Formularz-zgloszeniowy-srodowe-spotkania

oraz formularze zał. nr 1 dla osób fizycznych i zał. nr 2 dla osób prawnych (zał. nr 1 i zał. nr 2 wypełnić należy jeśli osoba nie korzystała z dotychczasowego wsparcia w ramach OWES w Debrznie)  włącznie do 18.10.2022r., do godz. 12:00  z dokładnym adresem mailowym i przesłanie go zgodnie ze swoim obszarem działania na poniższe adresy:

– powiat człuchowski: d.stanecki@stowdeb.pl tel.: 882-063-071

– powiat chojnicki: a.kazmierczak@stowdeb.pl  tel.: 882-063-053

– powiat kościerski: e.filipska@stowdeb.pl  tel.: 882-064-293

W załączeniu:

– Formularz zgłoszeniowy: 19.10.2022 Formularz-zgloszeniowy-srodowe-spotkania

– Formularz zał. nr 1 dla osób fizycznych: Załącznik-nr-1-13.08.2018_FZ-dla-osób-fizycznych-1
– Formularz zał. nr 2 dla osób prawnych: Załącznik-nr-2-13.08.2018_FZ-dla-osób-prawnych

Powyższe załączniki prosimy przesłać skanem na ww. e-maile, a następnie dostarczyć osobiście do biura OWES Debrzno lub przesłać pocztą tradycyjną.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonów jw.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Skip to content