Poznaj zasady promowania projektu - RPO WP 2014-2020

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne oraz spółki non profit) na bezpłatne szkolenia dotyczące możliwości ubiegania się o małe granty dla podmiotów ekonomii społecznej – na przykładzie realizacji zadań publicznych.
Uczestnicy/czki szkolenia dowiedzą się, gdzie można aplikować o wsparcie, a także jak pracować z formularzem aplikacyjnym wniosku o dofinansowanie/wsparcie – zajęcia warsztatowe!!!
Terminy szkoleń:

– 08.11.2022 r. – Chojnice (Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe, ul. Piłsudskiego 30 a, sala 304 parter budynku)
– 22.11.2022 r. – Kościerzyna (Centrum Integracji Społecznej, ul. Tysiąclecia 1, sala szkoleniowa I piętro)

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Liczy się kolejność zgłoszeń!
Szkolenie poprowadzi Pani Patrycja CzawłytkoPrezeska Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

Uczestnicy mają zagwarantowany poczęstunek kawowy oraz obiadowy.
————————————————————————————————————————————-

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się:

 • powiat chojnicki: z p. Małgorzatą Pluto-Prądzyńską animatorką OWES pod nr telefonu: 882-063-053 lub za pośrednictwem e-maila: m.pluto_pradzynska@stowdeb.pl  
Informacje dla osób z powiatu chojnickiego:
Organizacje i osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go do dnia 7 listopada 2022 r. na adres: m.pluto_pradzynska@stowdeb.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby  Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego OWES w Chojnicach, przy ul. Piłsudskiego 30 (budynek Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego), pokój 101, I piętro

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy: 08.11.22 Formularz-zgloszeniowy-szkolenie

Podmioty i osoby, które będą uczestniczył po raz pierwszy w bezpłatnym wsparciu OWES zobowiązane są do wypełniania następujących dokumentów:
Załącznik-nr-1-13.08.2018_FZ-dla-osób-fizycznych-1

Załącznik-nr-2-13.08.2018_FZ-dla-osób-prawnych
———————————————————————————————————————————————
 • powiat kościerski: z p. Ewą Filipską animatorką OWES pod nr telefonu: 882-064-293 lub za pośrednictwem e-maila: e.filipska@stowdeb.pl

  Informacje dla osób z powiatu kościerskiego:
  Organizacje i osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go do dnia 18  listopada 2022 r. na adres: e.filipska@stowdeb.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby  Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego OWES w Kościerzynie, przy ul. Tysiąclecia 1 (budynek CIS, I piętro).

  Dokumenty do pobrania:
  Formularz zgłoszeniowy: 22.11.22-Formularz-zgloszeniowy-szkolenie

  Podmioty i osoby, które będą uczestniczył po raz pierwszy w bezpłatnym wsparciu OWES zobowiązane są do wypełniania następujących dokumentów:
  Załącznik-nr-1-13.08.2018_FZ-dla-osób-fizycznych-1

  Załącznik-nr-2-13.08.2018_FZ-dla-osób-prawnych

—————————————————————————————————-

OWES Debrzno uruchamia procedurę ciągłego naboru do Ścieżki ...

Skip to content