Sprawdź jak jednostki samorządowe z obszaru działania OWES oceniają współpracę z organizacjami pozarządowymi – wyniki badania nt. współpracy

                  Na przełomie kwietnia/ maja 2021 r. w ramach działań animacyjnych prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną  siedzibą w Debrznie przeprowadzono badanie nt. współpracy jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi.                    Badaniem objęto

Centrum Integracji Społecznej „Szansa” przykładem prężnie działającego podmiotu ekonomii społecznej w regionie.

Gmina Rzeczenica, już od 2016 roku, aktywizuje swoich mieszkańców poprzez włączanie najbardziej potrzebujących mieszkańców w działalność Centrum Integracji Społecznej „Szansa”. Centrum Integracji Społecznej „Szansa” jest jednostką organizacyjną Gminy, która od 2016 roku zajmuje się reintegracją zawodową i społeczną mieszkańców Gminy

Trwa nabór wniosków w ramach Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Już po raz czwarty zostaje ogłoszony konkurs ,,Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej ” organizowany w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie

Harmonogram pracy – animacja w powiecie człuchowskim, chojnickim i kościerskim/ kwiecień 2021 r.

Szanowni Państwo,w tabelach poniżej prezentujemy dostępność animatorów OWES w kwietniu 2021 r. na obszarze działania z uwzględnieniem miejsc pracy. PIK Chojnice – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny OWES, ul. Piłsudskiego 30b, Chojnice; PIK Człuchów – Punt Informacyjno-Konsultacyjny OWES, os. Wazów 1, 77-300 Człuchów;

Facebook
Accessibility