Cykliczne obowiązki Zarządów Podmiotów Ekonomii Społecznej – część II

Na Zarządach Podmiotów Ekonomii Społecznej – Spółdzielniach Socjalnych, Fundacjach i Stowarzyszeniach niezależnie czy prowadzą działalność gospodarczą czy odpłatną działalność pożytku publicznego ciążą pewne obowiązki, za które odpowiada Zarząd PES. Są to m. innymi : Coroczne sprawozdanie finansowe Fundacje: coroczne sprawozdanie

Facebook