W dniu 28 maja 2024 roku w Chojnicach odbyła się Konferencja, pt.: ,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Debrzno” w nowej perspektywie.

Wydarzenie współorganizowane było przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, prowadzące OWES dla subregionu południowego województwa pomorskiego,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chojnicach oraz Miastem Chojnice.

Oficjalnego otwarcia dokonała Zdzisława Hołubowska -Prezeska Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, Katarzyna Weremko, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Arseniusz Finster Burmistrz Miasta Chojnice. Konferencję zaszczyciła również swoją obecnością Wicewojewoda pomorska – Anna Olkowska – Jacyno.

Głównym celem konferencji było promowanie i realizacja projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Debrzno”, który będzie realizowany na obszarze trzech powiatów: kościerskiego, człuchowskiego i chojnickiego. Z kompleksowego wsparcia OWES-u skorzystają Podmioty Ekonomii Społecznej (spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia, spółki non profit, podmioty reintegracyjne), przedsiębiorstwa społeczne, w tym ich pracownicy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz inne osoby prawne i fizyczne zainteresowane założeniem i prowadzeniem Przedsiębiorstwa Społecznego.

Założenia Ekonomii Społecznej w Województwie Pomorskim zaprezentowały:

– Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej – Małgorzata Niemkiewicz – dr nauk społecznych, socjolożka, współprzewodnicząca RKRES, wykładowczyni na Uniwersytecie Gdańskim, ekspertka w obszarze ekonomii społecznej i polityki społecznej;
− Zatrudnienie socjalne – perspektywa i kierunki rozwoju – Justyna Rozbicka-Stanisławska Dyrektorka Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku, członkini Rady Zatrudnienia Socjalnego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przewodnicząca Pomorskiego Konwentu CIS i KIS;
− Up Foundation Fundacja Inicjowania Rozwoju – działania trójsektorowe – Natalia Siuda-Piotrowska – prezeska Fundacji

Z zainteresowaniem wysłuchano dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Marcina Fuchs, który przedstawił zgormadzonym nową możliwą perspektywę rozwoju (2021-2027) i ambitne plany OWES Debrzno, a także Magdalenę Werner koordynatorkę usług wsparcia dla PES, która szczegółowo zaprezentowała realizowany projekt OWES Debrzno, jego cel, zadania i działania programu.

Konferencję zaszczycili również swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz  rynku pracy a także instytucje CIS, KIS, WTZ, ZAZ, GOPS, MOPS, OPS, Spółki Non Profit i przedstawiciele środowiska biznesowego organizacji pozarządowych z powiatu chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego.

W okresie na lata 2021-2027 OWES Debrzno wraz z partnerami zrealizuje projekt warty 11 mln 795 540,90 zł.

Życzmy sobie powodzenia !!!

 

Fot. Marcin Mielewczyk – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP

Skip to content