Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Debrzno informuje, iż ⏰28 maja 2024 roku, w godz. od 11.00 do 15.00⏰w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach odbędzie się uroczysta Konferencja otwierająca 📝projekt, pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Debrzno – subregion południowy woj. pomorskiego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 realizowany przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.

Głównym celem projektu jest kompleksowe udzielanie wsparcia na rzecz Podmiotów Ekonomii Społecznej (spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia, kościelnych os. prawne, spółki non profit, podmioty reintegracyjne), w tym Przedsiębiorstw Społecznych i ich pracowników oraz dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych, nieaktywnie zawodowych, ubogich oraz osób starszych.

W Konferencji udział wezmą władze samorządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne oraz instytucje rynku pracy z powiatu chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego.

Wszystkich zainteresowanych ekonomią społeczną serdecznie zapraszamy.

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie
#UrzadMarszalkowskiWojewodztwaPomorskiego
#RegionalnyOśrodekPolitykiSpołecznejUMWP
#PomorskaEkonomiaSpołeczna

 

 

Skip to content