Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, w marcu br. złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację o przyznaniu wsparcia na realizację projektu pn. „Przyszłość z pracą dla młodych”.

Całkowity koszt projektu to 423 274,15 zł.


W ramach realizacji zaplanowano dla grupy 24 UP udzielenie kompleksowego wsparcia, poprzez wdrożenie instrumentów oraz usług mających na celu aktywizację zawodową grupy docelowej tj. :

– wparcie psychologiczne,

– indywidualne doradztwo zawodowe ,

– wsparcie psychologiczno – mentorskie,

– organizacja szkoleń zawodowych,

– organizacja staży zawodowych.

 

Już dziś serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz korzyściami jakie można nabyć biorąc udział w projekcie. Informacji szczegółowych można dowiedzieć się poprzez kontakt bezpośredni z koordynatorem projektu zarówno telefoniczny mailowy jak również osobisty.

 

Poniżej można zapoznać się z Regulaminem oraz pobrać załączniki jakie należy wypełnić w celu złożenia dokumentacji do etapu rekrutacyjnego.

Dobre wieści, rozpoczynamy projekt dedykowany osobom młodym!!!
Facebook