Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich obronionych w terminie od 1 czerwca 2009 r. do 30 września 2011 r. na uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną na terenie województwa pomorskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 października 2011 r.

Tematykę prac oraz szczegółowe warunki udziału w konkursie określono w regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej http://wup.gdansk.pl/konkursmgr

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe:

  • I stopnia ? laptop,
  • II stopnia ? tablet,
  • III stopnia ? cyfrowy aparat fotograficzny.

Ponadto prace laureatów konkursu lub ich fragmenty, za zgodą autorów, zostaną opublikowane na łamach biuletynu ?Kurs na pracę?, wydawanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, oraz zamieszczone na stronie internetowej www.wup.gdansk.pl. Zwycięzca konkursu uzyska również możliwość odbycia płatnej praktyki w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 października 2011 r.

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie, których tematyka poświęcona jest rynkowi pracy, a w szczególności takim zagadnieniom jak:

  • polityka rynku pracy,
  • działalność instytucji rynku pracy,
  • aktywizacja zawodowa i jej efektywność,
  • zawodoznawstwo,
  • kształcenie na potrzeby rynku pracy,
  • dyskryminacja na rynku pracy,
  • migracje za pracą.

Kontakt:
Julia Trzebiatowska
Tel. (58) 32 64 866
j_trzebiatowska@wup.gdansk.pl

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy
Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych promotora pracy

WUP Gdańsk – Konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce rynku pracy
Facebook
Accessibility