Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku rozpoczęła realizację projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze

Facebook
Accessibility