” Debrzno dla każdego. Zwiększenie dostępności produktów i usług turystycznych na terenie gminy Debrzno”.

Projekt realizuje Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w partnerstwie z Gminą Debrzno. Całkowity koszt projektu to 60 000 tysięcy złotych. Dofinansowanie uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego poddziałanie 19.2 : wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

Harmonogram pracy – animacja w powiecie człuchowskim, chojnickim i kościerskim/ kwiecień 2021 r.

Szanowni Państwo,w tabelach poniżej prezentujemy dostępność animatorów OWES w kwietniu 2021 r. na obszarze działania z uwzględnieniem miejsc pracy. PIK Chojnice – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny OWES, ul. Piłsudskiego 30b, Chojnice; PIK Człuchów – Punt Informacyjno-Konsultacyjny OWES, os. Wazów 1, 77-300 Człuchów;

Facebook
Accessibility