Informacja dla podmiotów zatrudnienia socjalnego w sprawie zawieszenia zajęć w Podmiotach Zatrudnienia Socjalnego oraz możliwości wnioskowania przez te podmioty o niezawieszanie zajęć

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną siedzibą w Debrznie przekazuje informację otrzymaną z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowaną dla podmiotów zatrudnienia socjalnego o możliwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć w związku z

Facebook
Accessibility