O projekcie

1 marca 2018 roku na stronie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich https://fio.niw.gov.pl/edycja9/ opublikowana została lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną w ramach ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego –  konkursu 2.7.3. Aktywne Społeczeństwo,

Facebook
Accessibility