Jak wykorzystać Facebook i Instagram w swojej działalności – bezpłatne szkolenia on-line dla organizacji pozarządowych

Facebook uruchamia program „Spotlight: Social Good” – serię bezpłatnych szkoleń online dedykowanych organizacjom pozarządowym. Inicjatywa ma pomóc fundacjom i stowarzyszeniom w aktywizacji ich działalności w czasie pandemii. Szkolenia będą poświęcone m.in. rozwijaniu komunikacji online oraz tworzeniu kreatywnych i angażujących treści.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 – wydłużenie terminu. Sprawdź zmiany.

      Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa; Bank

06/2020 harmonogram dyżurów doradztwa ogólnego dla PES/ osób fizycznych

Szanowni Państwo,w ramach działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną siedzibą w Debrznie kontynuujemy zdalne doradztwo dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych oraz osób fizycznych z obszaru subregionu południowego województwa pomorskiego (powiaty: człuchowski, chojnicki i kościerski). Tematem przewodnim

Facebook