Zapraszamy na szkolenie pt. „Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem” – 5.02.2020r. Kościerzyna

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie serdecznie zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenie pt. „Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem”. Termin szkolenia: 5 lutego 2020r., godzina 9:00 Miejsce szkolenia: ul. 3 Maja 9a, Kościerzyna – Sala Szopińskiego (I piętro, sala

UMOWA PODPISANA !

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy.Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe.Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego

Facebook