Centrum Integracji Społecznej „Szansa” przykładem prężnie działającego podmiotu ekonomii społecznej w regionie.

Gmina Rzeczenica, już od 2016 roku, aktywizuje swoich mieszkańców poprzez włączanie najbardziej potrzebujących mieszkańców w działalność Centrum Integracji Społecznej „Szansa”. Centrum Integracji Społecznej „Szansa” jest jednostką organizacyjną Gminy, która od 2016 roku zajmuje się reintegracją zawodową i społeczną mieszkańców Gminy

Rekrutacja do projektu pn.: “Klub Wsparcia Dziennego” wydłużona do 19 lipca! ZAPRASZAMY

Rekrutacja do projektu pn.: “Klub Wsparcia Dziennego” wydłużona do 19 lipca! ZAPRASZAMY

W  dniu 21czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Sterującej projektem, na którym podjęta została decyzja o przedłużeniu rekrutacji do projektu pn. „Klub Wsparcia Dziennego” do dnia 19 LIPCA 2021 r. Wydłużenie terminu naboru Formularzy zgłoszeniowych  dotyczy zarówno rekrutacji prowadzonej przez: Stowarzyszenie

Przygotowanie nowej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” – prace na ukończeniu

Zarząd Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” na przełomie 2020/2021 rozpoczął prace zmierzające do opracowania nowej Strategii Rozwoju naszej organizacji na lata 2021-2027.  Prezentujemy Państwu Projekt_Strategia rozowju Stowarzyszenia_NRRMiGD_2021-2027, który stanowi podłoże do dyskusji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków

Trwa nabór wniosków w ramach Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Już po raz czwarty zostaje ogłoszony konkurs ,,Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej ” organizowany w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie

Wsparcie dla PES/PS Regulamin zakupu produktów i usług – przeciwdziałanie skutkom wytępienia COVID-19

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w główną siedzibą w Debrznie, prowadzący działania na obszarze subregionu południowego województwa pomorskiego, tj. powiaty: człuchowski, chojnicki i kościerski, od 17.05.2021 r. uruchamia nową procedurę wsparcia dla PES/ PS.  Wsparcie skierowane jest do podmiotów będących uczestnikami

Facebook
Accessibility