Trwa nabór wniosków w ramach Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Już po raz czwarty zostaje ogłoszony konkurs ,,Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej ” organizowany w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie

Wsparcie dla PES/PS Regulamin zakupu produktów i usług – przeciwdziałanie skutkom wytępienia COVID-19

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w główną siedzibą w Debrznie, prowadzący działania na obszarze subregionu południowego województwa pomorskiego, tj. powiaty: człuchowski, chojnicki i kościerski, od 17.05.2021 r. uruchamia nową procedurę wsparcia dla PES/ PS.  Wsparcie skierowane jest do podmiotów będących uczestnikami

” Debrzno dla każdego. Zwiększenie dostępności produktów i usług turystycznych na terenie gminy Debrzno”.

Projekt realizuje Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w partnerstwie z Gminą Debrzno. Całkowity koszt projektu to 60 000 tysięcy złotych. Dofinansowanie uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego poddziałanie 19.2 : wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

Facebook