Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne prowadzą działalność gospodarczą w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej swoich członków. Aktywnie działają w organizacjach wspierających rozwój ruchu spółdzielczości socjalnej, na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym, pomagają osobom wykluczonym w powrocie do życia w społeczeństwie. W oparciu o

Rozpoczynamy „ścieżkę PS” dla istniejących podmiotów i grup inicjatywnych ubiegających się o dotacje na miejsca pracy

Od 11 marca 2019r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie rozpoczyna cykl szkoleń i doradztwa, tzw. „ścieżkę PS” dla istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz dla grup inicjatywnych tworzących nowe przedsiębiorstwa społeczne. „Ścieżka PS” stanowi przygotowanie do założenia nowego przedsiębiorstwa społecznego (w

Facebook
Accessibility