Mieści się ono na dwóch najwyższych kondygnacjach Baszty i zostało uroczyście otwarte 9 października 2014 roku. Ekspozycja dofinansowana została przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Centrum wyposażone zostało w sześć interaktywnych stanowisk, które umieszczone zostały na poziomie drugim i trzecim Baszty. Na poziomie drugim znalazły się dwa nowoczesne mikroskopy wraz z preparatami do obserwacji, zabawki edukacyjne w postaci miękkich modeli ryb słodkowodnych, które występują w naszych jeziorach, dwie gry magnetyczne oraz pieczątki z wizerunkami zwierząt i ich tropami. Oprócz tego umieszczone zostały plansze naścienne z informacjami na temat okolicznej fauny i flory oraz model hotelu dla zwierząt.

Na trzecim piętrze obiektu znalazły się trzy lunety wraz ze słuchawkami, na których nagrano odgłosy ptaków występujących w okolicznych lasach. Są tu również tablety, na których obejrzeć można zdjęcia rezerwatu Miłachowo wraz z unikalną na tym terenie roślinnością kserotermiczną oraz zdjęcia roślinności występującej w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki. Obszar ten to głęboko wcięta w teren dolina rynnowa rzeki z czterema jeziorami otoczonymi zaroślami i szuwarami oraz ekosystemami łąk. Znajdują się tu również magnetyczne puzzle naścienne, które zawierają proste informacje o naszym ekosystemie, zrozumiałe dla dzieci. Tak przygotowane Centrum stało się atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu dla całych rodzin. Jest to interesujące połączenie zabawy z poszerzeniem wiedzy ekologicznej na temat naszego lokalnego środowiska przyrodniczego. Na poziomie drugim zamontowany został projektor oraz ekran, co pozwala na organizowanie różnego rodzaju prezentacji dotyczących czy to historii czy ekologii. W niedalekiej przyszłości mają się tu pojawić zielniki z roślinnością występującą na naszych terenach.

 

Centrum informacji i edukacji ekologicznej
Facebook
Accessibility