Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej mieści się na poziomie „+2” Baszty i zostało uroczyście otwarte 9 października 2014 roku. Ekspozycja dofinansowana została przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Centrum wyposażone zostało w sześć interaktywnych stanowisk: dwa nowoczesne mikroskopy wraz z preparatami do obserwacji, lunety wraz ze słuchawkami, na których nagrano odgłosy ptaków występujących w okolicznych lasach, tablety, na których obejrzeć można zdjęcia rezerwatu Miłachowo wraz z unikalną na tym terenie roślinnością kserotermiczną oraz zdjęcia roślinności występującej w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, magnetyczne puzzle naścienne oraz gry magnetyczne.  

Tak przygotowane Centrum stało się atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu dla całych rodzin. Jest to interesujące połączenie zabawy z poszerzaniem wiedzy ekologicznej na temat naszego lokalnego środowiska przyrodniczego.

Na poziomie drugim zamontowany został projektor, ekran multimedialny oraz ławeczki na 30 miejsc siedzących. Ta infrastruktura wykorzystywana jest do przeprowadzenia warsztatów przyrodniczych, historycznych lub innych spotkań odpowiadających warunkom obiektu.

Od września 2020 roku dostępna jest do obejrzenia wystawa zdjęć i rysunków przedstawiająca faunę i florę naszej okolicy, prace wykonane przez lokalnych miłośników przyrody i fotografii.

Ponadto Stowarzyszenie oferuje gotowe scenariusze zajęć oraz karty pracy dla nauczycieli, dzieci i młodzieży, które zostały opracowane przez Zespół Nauczycieli ds. Edukacji ekologicznej Gminy Debrzno w ramach zrealizowanego projektu pn.: „Debrzeńska edukacja ekologiczna”., dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków finansowych Stowarzyszenia.

Dostępne pakiety edukacyjne:

 1. Pakiet ekologiczny  „Piotruś” dla 5-6 latków.
 2. Pakiet „I ja potrafię segregować śmieci” dla 5-6 latków.
 3. Pakiet „Las i jego mieszkańcy” dla grupy przedszkolnej.
 4. Pakiet „Poznajemy gatunki chronione” I-III Gimnazjum.
 5. Pakiet „Gospodarowanie odpadami” I-III Gimnazjum.
 6. Pakiet „Nauka poszła w las” kl. IV SP.
 7. Pakiet „Cudze chwalicie , swego nie znacie” kl. IV-VI SP.
 8. Pakiet „Nasze rady na elektroodpady” kl. IV-VI SP.
 9. Pakiet „Rezerwat Miłachowo- ochrona przyrody”.
 10. Pakiet „Z przyrodą za pan brat”.
 11. Pakiet „W poszukiwaniu elementów krajobrazu naturalnego i wytworzonego przez człowieka” kl. IV-VI SP.
 12. Pakiet „Tam gdzie szumi las”.

Zachęcamy do stosowania innowacyjnych form nauczania poprzez zabawę, zmianę otoczenia oraz poznanie walorów historycznych i przyrodniczych naszych terenów.

 

 

Skip to content