Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Nieodpłatnej Mediacji w powiecie złotowskim

Szanowni Państwo,informujemy, iż Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w okresie od 1 stycznia 2022 roku realizuje zadania publiczne z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa na terenie powiatu

OWES Debrzno zaprasza na bezpłatne spotkanie on-line z radcą prawnym – ORGANIZACJA IMPREZ – ZASADY I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA_22.06.2022 r

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną siedzibą w Debrznie serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką ORGANIZACJA IMPREZ – ZASADY I OBOWIĄZKI ORGANIZATORAna bezpłatne spotkanie on-line !!! —————————————————————————————————————————————— UCZESTNICY SPOTKANIA:podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne oraz podmioty reintegracyjne takie jak: Kluby

Limitowane wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych – wsparcie pomostowe na nowe miejsca pracy bez udziału dotacji inwestycyjnej – OWES Debrzno

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną siedzibą w Debrznieogłasza limitowane wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych(dotyczy PS posiadających siedzibę na terenie subregionu południowego woj. pomorskiego)   W ramach wygospodarowanych oszczędności w budżecie projektowym, Ośrodek Wsparci Ekonomii Społecznej z główną siedzibą  w Debrznie

Bezpłatne szkolenie „Prawo pracy i wolontariat w podmiotach ekonomii społecznej” – KOŚCIERZYNA 11.06.2022 r.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznejz główną siedzibą w Debrzniezaprasza na bezpłatne szkolenie pn.:„Prawo pracy i wolontariat w podmiotach ekonomii społecznej ” —————————————————————————————————————————————————————————————— UCZESTNICY SZKOLENIA:podmioty ekonomii społecznej z tereny powiatów: człuchowskiego, chojnickiego i kościerskiego  (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne oraz podmioty reintegracyjne takie

Zapraszamy na szkolenie pn. ,,Komunikacja i prezentacja – jak pokazywać i sprzedawać swoją organizację, produkty, siebie?”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną siedzibą w Debrznie we współpracy z Centrum Wparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem zaprasza na bezpłatne szkolenie, pn.: „Komunikacja i prezentacja – jak pokazywać i sprzedawać swoją organizację, produkty, siebie?” UCZESTNICY SZKOLENIA:podmioty ekonomii społecznej

Facebook