Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” realizuje przedsięwzięcie pod nazwą “Wzmocnienie potencjału i odporności Stowarzyszenia w celu budowy trwałego modelu finansowania”, dofinansowany z programu “Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025. 

Projekt dotyczy zakupu i montażu na dachu budynku Stowarzyszenia, instalacji paneli fotowoltaicznych, celem ograniczenia kosztów z tytułu korzystania z energii elektrycznej w budynku oraz w celu wprowadzenia proekologicznych rozwiązań służących ochronie środowiska naturalnego. Realizacja projektu ma służyć zwiększeniu stabilności finansowej Stowarzyszenia i tym samym, zwiększenia możliwości prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej oraz odpłatnej działalności komercyjnej. 

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 165 900,00 zł.

Skip to content