PROJEKT: WZMOCNIENIE INSTYTUCJONALNE STOWARZYSZENIA „NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY DEBRZNO”

 

 

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚĆI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH NA LATA 2018-2030 PROO

 

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO: „WZMOCNIENIE INSTYTUCJONALNE STOWARZYSZENIA ‘NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY DEBRZNO’ W CELU BUDOWY TRWAŁEGO MODELU FINANSOWANIA ORGANIZACJI ZE ŚRODKÓW INNYCH NIŻ PUBLICZNE”.

WARTOŚĆ FINANSOWANIA: 352.000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA PUBLICZNEGO: 352.000,00 ZŁ

 

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO: Projekt ma na celu wzmocnienie instytucjonalne Stowarzyszenia poprzez remont wybranych części budynku, będącego siedzibą Stowarzyszenia, jego dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością, doposażenie Stowarzyszenie w niezbędny sprzęt komputerowy, licencje użytkowe oraz drobne AGD, a ponadto sfinansowanie kursów doszkalających pracowników Stowarzyszenia zatrudnionych w Klubie Wsparcia Dziennego oraz sfinansowanie utrzymania przez okres  15 miesięcy stanowiska pracy „specjalisty ds. rozwoju instytucjonalnego”. W ramach projektu przewidziane realizację następujących zadań:

  1. Remont toalet na piętrze budynki i ich dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
  2. Remont Sali konferencyjnej i jej wyposażenie,
  3. Remont korytarza i schodów budynku i ich dopasowanie do potrzeb osób
    z niepełnosprawnością,
  4. Doposażenie Stowarzyszenia w sprzęt komputerowy, licencje użytkowe, sprzęt p.poż. i drobne AGD,
  5. Budowa nowej strony www Stowarzyszenia,
  6. Szkolenia dla opiekunów zatrudnionych w Klubie Wsparcia Dziennego,
  7. Utworzenie i utrzymanie stanowiska pracy „specjalisty ds. rozwoju instytucjonalnego”.

 

Powyższe działania zostały dofinansowane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata  2018-2030 PROO i zgodnie z umową o dofinasowanie z dnia 19.10.2022 r. będą realizowane w okresie:

– od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – kwota dotacji 155.100,00 zł.

– od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – kwota dotacji 137.000,00 zł.

– od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. – kwota dotacji 59.900,00 zł.

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH NA LATA 2018 – 2030 PROO. 

Skip to content