Pomysł realizacji projektu pt. “Adaptacja Baszty Młyńskiej na Centrum Informacji o Regionie w miejscowości Debrzno” zrodził się w Stowarzyszeniu “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w 2007 roku. Za zgodą Konserwatora Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Stowarzyszenie przejęło opiekę nad XIV – wiecznymi murami wraz z Basztą Młyńską. Inwentaryzacja konserwatorska  dowiodła, że jest to jedyny unikatowy tego typu zabytek obronny zachowany na Pomorzu. Po uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i UMiG Debrzno wykonano dokumentację techniczną, kosztorysy inwestorskie, wizualizację adaptacji obiektu i uzyskano pozwolenie na budowę. W myśl obszaru tematycznego “Łączenie ochrony dziedzictwa kulturowego z rozwojem lokalnym społeczności” w proces przygotowań do projektu włączona została lokalna społeczność. Stowarzyszenie wraz  z Fundacją Współpracy Polsko ? Niemieckiej zorganizowało seminarium “Historia nie dzieli a łączy narody Europy”, które zakończyło się podpisaniem porozumień o dzieleniu się dobrymi praktykami z zakresu adaptacji zabytków dla współczesnego rozwoju. 26 czerwca 2012 roku został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Program Operacyjny RYBY na lata 2007 – 2013. Głównym celem tej operacji było wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Miasta i Gminy Debrzno oraz obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Krajeńskie.

W dniu 28 lutego 2013 roku Stowarzyszenie podpisało umowę o dofinansowaniu inwestycji z Samorządem Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku. Projekt został podzielony na dwa etapy: etap I: VI – XII 2013 r. i etap II: I – VI 2014 r. Realizacja inwestycji trwała 13 miesięcy, a jej wartość wyniosła 1 720 179,74 zł, z czego 1 344 560,79 zł pochodziło z dofinansowania z PO RYBY 2007 – 2013, kwotę 399 749,73 zapewnił partner projektu Miasto i Gmina Debrzno, a 5 618,95 zł Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” pokryło z własnych środków.

Działania inwestycyjne polegały na renowacji i częściowej rekonstrukcji muru ceglanego i kamiennego zabytku, dobudowaniu dwukondygnacyjnej przeszklonej kopuły oraz na wyposażeniu obiektu w media, tj.: wodę, kanalizację i energię elektryczną. Podpisanie końcowego protokołu odbioru prac odbyło się 6 czerwca 2014 r., a 23 czerwca 2014 r. wydano decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie Baszty.

Skip to content