Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” rozpoczyna rekrutację do nowego projektu pt. „Praca dla młodych”.

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do 30 osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz  zamieszkują na terenie województwa pomorskiego w pow. człuchowskim lub chojnickim.

Każdy uczestnik projektu otrzyma min. 3 formy wsparcia indywidualnej   i kompleksowej aktywizacji zawodowo edukacyjnej, obejmujące takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskaniu zatrudnienia.

W kierunku uczestników projektu zastosowany zostanie cały szereg działań mających niezmiernie istotny wpływ na dalszą ścieżkę życiową i zawodową osób młodych i zrealizuje następujące działania:

  1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualnemu wsparciu oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (IPD, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy przez cały okres realizacji projektu).
  2. Wysokiej jakości szkolenia zawodowe indywidualnie dobrane do potrzeb uczestnika projektu.
  3. Staże zawodowe (5 miesięczne), dzięki którym uczestnicy projektu dostosują swoje kompetencje do oczekiwań rynku pracy, zwiększając jednocześnie swoje szanse na zatrudnienie.

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie:

Po pierwsze – możliwość zdobycia wiedzy z zakresu poruszania się po rynku pracy, oraz wysokich kompetencji zawodowych i doświadczenia zawodowego.

Po drugie – korzyści finansowe, za uczestnictwo w szkoleniach zawodowych i stażach zawodowych uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe i stażowe (w wysokości ok. 1000 zł ), a ponadto zwrot kosztów przejazdu na zajęcia i zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7.

Po trzecie – nawiązanie nowych kontaktów z innymi uczestnikami projektu.

 

ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ

 

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, ul. Ogrodowa 26, 77 – 310 Debrzno, lub pod numerem telefonu: 59 83 35 750/882 063 053.

Plakat

Formularz_zgłoszeniowy_do_projektu_praca_dla_młodych Formularz_zgłoszeniowy_do_projektu_praca_dla_młodych

Skip to content