Ostatnie działania w ramach projektu pn. „W zdrowym ciele – zdrowy duch! Debrzneńska Eko-recepta nie tylko na zdrowie” realizowanego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” i dofinansowanego w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku już za nami.

Jednym z ostatnich zadań w ramach projektu były warsztaty dla uczniów klas IV-VI i przedszkolaków w ramach EKO- czwartków. Spotkania nt. zdrowego i racjonalnego odżywiania podczas których powstały przepiękne owocowo- warzywne przekąski poprowadziły: p. Renata Pisuk i p. Grażyna Twierkowska. Zajęcia okazały się  wspaniałą formą zwiększenia świadomości dzieci i przekonania ich, że przyrządzone samodzielnie posiłki mogą być smaczne, zdrowe i kolorowe.

Zwieńczeniem zrealizowanych zadań i zarazem podsumowaniem projektu było XVI Forum Ekologiczne, w którym wzięło udział ok. 100 osób. Uczniowie rywalizowali o  tytuł: ,,Przewodnika po Atrakcjach Historyczno- Przyrodniczych Debrzna” rozwiązując niełatwy quiz pn:  ,,Debrzno- Miasto Historią Pisane”.

Działania projektu pn. „W zdrowym ciele – zdrowy duch! Debrzneńska Eko-recepta nie tylko na zdrowie…” realizowanego w okresie od VI-XII.2018r.,  miały na celu zaangażowanie uczniów, młodzież, dorosłych mieszkańców Miasta i Gminy Debrzno oraz władz lokalnych w działania proekologiczne i prozdrowotne.

Przeprowadzone warsztaty i konkursy stworzyły możliwość: zaprezentowania własnych umiejętności, integracji, wymiany doświadczeń i zachęciły lokalne społeczeństwo do pogłębiania wiedzy na temat ekologii. Popularyzowanie wiedzy w celu ukształtowania nawyków dbania o zdrowie w zgodzie z naturą przyczyniło się zwiększenia świadomości konieczności dbania o własne zdrowie i życie w zgodzie z naturą. Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia świadomości i poszerzenia wiedzy na temat ekosystemów i rodzimej roślinności.

Całkowity koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 14.531,93 . w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (więcej informacji o funduszu na stronie- http://www.wfos.gdansk.pl) w kwocie 9.931,93 zł. i został  przeznaczony na szeroko zakrojone działania na rzecz edukacji ekologicznej i zachowania dziedzictwa przyrodniczego terenu powiatu człuchowskiego.

Wystawę zdjęciową podsumowującą wszystkie zadania zrealizowane w ramach projektu „W zdrowym ciele – zdrowy duch! Debrzneńska Eko-recepta nie tylko na zdrowie” można zwiedzać  w Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Debrznie !!!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej i na facebooku.

Skip to content