ZAPRASZAMY DO INWESTOWANIA

W ZIELONYM PARKU PRZEMYSŁOWYM CIERZNIE

Zielony Park Przemysłowy Cierznie zlokalizowany jest w północnej części gminy Debrzno w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 22.

ZPP jest specjalnie wydzielonym terenem inwestycyjnym o powierzchni 56,63 ha.

 • Obszar 9,87 ha ZPP Cierznie objęty jest statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- podstrefa “Debrzno”
 • Na terenie ZPP Cierznie znajduje się Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
 • Wielkość działek – od 1 ha do 10 ha i więcej – z możliwością indywidualnego podziału oraz scalenia.
 • Cena nabycia/ dzierżawy – ustalana w drodze indywidualnych negocjacji

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna- podstrefa “Debrzno”

 • obszar 9,8736ha
 • zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu: realizacji nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy
 • maksymalna intensywność pomocy wynosi odpowiednio:
  40% dla dużego przedsiębiorcy (ponad 250 pracowników)
  50% dla średniego przedsiębiorcy (50-250 pracowników)
  60% dla mikro (mniej niż 10 pracowników) i małego przedsiębiorcy (10-49 pracowników)
 • ponadto każdemu inwestorowi przysługuje prawo do ubiegania się o zwolnienie z podatku od nieruchomości

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie

Głównym przedmiotem działania IPC jest podniesienie konkurencyjności gospodarki powiatu człuchowskiego poprzez wsparcie powstawania i rozwoju MŚP.

 • lokalne centrum obsługi inwestora
 • oferuje wynajem:
  powierzchni biurowej- czynsz najmu: 20-25 zł netto za 1m2
  powierzchni produkcyjno- magazynowo- usługowej- czynsz najmu: 8-12 zł netto za 1m2
 • profesjonalna obsługa biurowa
 • obsługa spotkań, szkoleń i konferencji
 • nieodpłatne udostępnianie sali konferencyjnej dla firm znajdujących się w IPC
 • promocja podmiotów działających w IPC na stronie internetowej i w trakcie organizowanych przez IPC szkoleń i konferencji

DODATKOWE ATUTY

 • profesjonalna obsługa inwestora
 • nieodpłatne udostępnienie biura w IPC inwestorowi na czas trwania inwestycji w ZPP
 • wsparcie przy rekrutacji pracowników
 • możliwość przeszkolenia kadry pracowniczej na potrzeby inwestora
 • możliwość transportu pracowników do zakładu pracy w ZPP
 • bezpłatna promocja podmiotów działających w ZPP na stronie internetowej i w trakcie organizowanych przez IPC szkoleń i konferencji
 • możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości
 • położenie terenów przy drodze krajowej Nr 22

 

KONTAKT:

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
Cierznie 64
77-310 Debrzno
tel. +48 59 722 13 33, 784 418 365
e-mail:info@perlowainwestycja.pl
www.perlowainwestycja.pl,

Do pobrania:
Skip to content