W dniu dzisiejszym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu ,,Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024.
Głównym celem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej poprzez zapewnienie PS dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzenie miejsc pracy jak i reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a także wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych.
Zapraszamy do udziału w Programie ,,Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!”. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej i przyczynić się do pozytywnych zmian w społeczeństwie.
Więcej informacji dotyczących naboru oraz formularz zapisu na spotkanie informacyjne stronie internetowej:
Skip to content