Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu człuchowskiego

Dni przyjęć Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie – Człuchów, Al. Wojska Polskiego 5 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno
poniedziałek

13.00 – 17.00
Radca prawny

8.00 – 12.00
Radca prawny/ Mediator/Doradca Obywatelski

wtorek 15.30 – 19.30
Radca prawny
12.30 – 14.30
Radca prawny/ Mediator/Doradca Obywatelski
16.00 – 18.00
Radca prawny/ Mediator/Doradca Obywatelski
środa 15.00 – 19.00
Adwokat
12.30 – 16.30
Radca prawny/ Mediator/Doradca Obywatelski
czwartek 15.00 – 19.00
Adwokat
11.00 – 13.00
Radca prawny/ Mediator/Doradca Obywatelski
16.00 – 18.00
Radca prawny
piątek 8.00 – 10.00
Adwokat
15.30 – 17.30
Radca prawny
8.00 – 12.00
Radca prawny/ Mediator/Doradca Obywatelski

Zadanie publiczne realizowane w ramach prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Debrzna w 2022 roku na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255 z późn. zm.)  jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu
w Człuchowie.

Skip to content