Z dniem 1 czerwca 2024 roku Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” otrzymało dotację ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzony przez Fundację Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy na realizację projektu pt. „Pomocna dłoń prawna i obywatelska w słusznej sprawie”.

W związku z powyższym Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Debrzno do korzystania
z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.
W ramach niniejszego przedsięwzięcia korzystać można również ze wsparcia Mediatora, który poinformuje o możliwościach polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających, pomoże przygotować projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji, pomoże przygotować projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, przeprowadzi mediacje oraz udzieli pomocy
w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Wszystkie usługi – poradnictwo prawne i obywatelskie oraz mediacje świadczone są całkowicie BEZPŁATNIE i dostępne dla każdego mieszkańca gminy Debrzno, który potrzebuje pomocy w rozwiązaniu spraw i problemów jego dotyczących. Dotyczy to osób pełnoletnich oraz małoletnich – w wieku 13 – 18 lat, posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Ponadto ZAPEWNIAMY: poufność, bezstronność, aktualność przekazywanych informacji i porad, rzetelność, niezależność i otwartość.
Dyżur odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach 16.00 – 18.00.

Aby skorzystać z oferowanego wsparcia należy się wcześniej umówić poprzez sekretariat Stowarzyszenia „NRRMiGD” pod nr 502 043 654.

Celem projektu jest rozwój i upowszechnienie stałego dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Gminy Debrzno oraz umożliwienie tym osobom dostępu do powszechnych i bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich poprzez zintensyfikowanie i polepszenie pracy Biura Porad Obywatelskich w Debrznie oraz zwiększenie świadomości obywatelskiej adresatów zadania publicznego
i przekazanie im wiedzy o ich prawach i obowiązkach.

Zaczynamy już w czerwcu!

 

Skip to content