Biuro Porad Obywatelskich (BPO) jest miejscem, gdzie każdy bez względu na wiek, płeć, narodowość, wyznanie, wykształcenie, czy status majątkowy może uzyskać kompleksową i kompetentną poradę lub informację obywatelską. Oferuje swoim klientom fachową pomoc w rozwiązywaniu nurtujących ich problemów, wobec których sami czują się bezradni, wspierając ich w samodzielnym dokonywaniu właściwych wyborów. BPO jest otwarte na każdy problem.

Istotą poradnictwa obywatelskiego jest informowanie obywatela o przysługujących mu prawach i spoczywających na nim obowiązkach, w zakresie istotnym dla rozwiązania jego problemu oraz pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania.

Porady udzielane są w sprawach:

mieszkaniowych,
rodzinnych,
świadczeń socjalnych,
świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
zatrudnienia i bezrobocia.

Informacje udzielane są w sprawach:

imigracji/ repatriacji,
finansowych,
niepełnosprawności,
obywatela a instytucji,
pozbawienia wolności,
spadkowych,
konsumenckich,
stosunków międzyludzkich,
własności.

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.”
Skip to content