PREZES ZARZĄDU
ZDZISŁAWA HOŁUBOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA
JACEK JANUSZ
SEKRETARZ
RENATA PISUK
SKARBNIK
ANNA MIKULSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
ANDRZEJ PLUTO-PRĄDZYŃSKI

 

Zarząd
Facebook