Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” publikuje zapytanie ofertowe na realizację kursów/ szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Kurs na reintegrację i pracę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Poddziałanie  6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 6.1.2 2017_KURS NA REINTEGRACJĘ I PRACĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 6.1.2 2017_KURS NA REINTEGRACJĘ I PRACĘ
Facebook