Od lutego 2019r.  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie formalnie współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami z powiatu kościerskiego na podstawie podpisanych porozumień lub umów o współpracy. Są to:

  • Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
  • Urząd Miasta Kościerzyna
  • Urząd Gminy w Nowej Karczmie
  • Urząd Gminy w Starej Kiszewie
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie
  • Gminny Ośrodek Kultury , Sportu i Rekreacji w Liniewie

Współpraca dotyczy wzajemnej wymiany informacji o świadczonych usługach, informowania swoich klientów o oferowanych formach wsparcia oraz udziału w wydarzeniach organizowanych zarówno przez OWES jak i przez ww. podmioty.

Współpraca OWES Debrzno z instytucjami w Kościerzynie
Facebook
Ułatwienia