W dniach 01 – 03.09.2020 roku odbyły się pierwsze interaktywne warsztaty projektowania przestrzennego adresowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie.

Podczas spotkań ich uczestnicy dowiedzieli się na czym polega proces projektowania partycypacyjnego, zapoznali się ze stanem faktycznym podwórek oraz wskazali wstępne wariantowe pomysły na zagospodarowanie i użytkowanie wybranych obszarów.

Kolejne spotkania w dniach 10 i 14 września 2020 roku zaplanowane zostały w terenie. Podczas wycieczek, ich uczestnicy wypracują pierwsze rozwiązania przestrzenne przy wykorzystaniu wiedzy zgromadzonej w trakcie pierwszych spotkań. Swoje pomysły będą projektować na mapkach.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru Śródmieścia do aktywnego włączenia się w proces zagospodarowania wspólnej przestrzeni.

Załącznik:
Harmonogram warsztatów terenowych

Warsztaty projektowania partycypacyjnego już trwają!
Facebook
Accessibility