Uprzejmie informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w dniu 12.03.2018 r. w godzinach 10:00 – 12:00 i 12:30 – 14:30 w budynku Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” odbędą się praktyczne warsztaty ekonomiczne.

Głównym celem warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności m.in.:

  • potrafią nazwać poszczególne pozycje w budżecie domowym, określić ich wysokość, stwierdzić co ma na nie wpływ i odpowiednio zaplanować swoje wydatki uwzględniając stałe przychody;
  • poznają nowe sposoby na wprowadzenie w swoim gospodarstwie 9 dzięki pracy w grupie i wymianie doświadczeń.

Na warsztacie ekonomicznym omawiane będą m.in. Pułapki związane z kredytami „chwilówkami”.

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zapisać się u pracownika socjalnego pod którego rejon się podlega.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Warsztaty ekonomiczne – marzec 2018
Facebook
Ułatwienia