Szanowni Państwo,

zapraszamy Wykonawców do składania ofert w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zapytania ofertowego na świadczenie usługi cateringowej, tj. przygotowanie posiłków i ich dostawa, w tym: śniadanie i dwudaniowy obiad (zupa + danie główne +napój) dla maksymalnie 16-osobowej grupy Uczestników/Uczestniczek projektu pn.: „Klub Wsparcia Dziennego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Termin składania ofert mija 21 września 2021 roku. o godz. 16.00.

Treść zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest poniżej, a także w Bazie konkurencyjności, nr ogłoszenia 2021-18298-68972.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Pani Anna Kozicka
tel. 59 83 35 750
e-mail: a.kozicka@stowdeb.pl

Załączniki do pobrania:
Zapytanie ofertowe – catering
Formularz ofertowy – catering
Oświadczenie_podstawy wykluczenia – zał. nr 2
Oświadczenia_warunki udziału w postępowaniu – zał. nr 3
Wykaz podwykonawców – zał. nr 4
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – zał. nr 5
Klauzula informacyjna RODO – zał.nr 6
Wzór umowy catering – zał. nr 7

Usługa cateringowa – Wykonawca poszukiwany!
Facebook