Zabytki historyczne:

Debrzno – fragment murów obronnych z Wieżą Czarownic z XIV wieku,
Debrzno – kościół z XIX wieku z zachowanym w nim barokowym konfesjonałem i późnorenesansowym ołtarzem,
Myśligoszcz – pozostałości umocnień obronnych tzw. „szwedzki szaniec”,
Stare Gronowo – zabytkowy kompleks pałacowo – parkowy, kaflarnia,
Strzeczona – kościół z XVII wieku.,
Słupia – kościół z pierwszej połowy XVII w., dzwon z XVI w.,
Cierznie – zabytkowy szachulcowy kościół z XVIII w.,

Atrakcje przyrodnicze:

Miłachowo – rezerwat florystyczny o pow.3,70 ha obejmujący fragment zbocza doliny Debrzynki, położony jest ok. 1 km na zach. od Debrzna; utworzony dla ochrony muraw i zarośli kserotermicznych z wieloma gatunkami rzadkich roślin ciepłolubnych, osiągających tu północną granicę swego zasięgu,
Jeziora Żuczek i Miejski Staw, (możliwość wypożyczenia odpowiedniego sprzętu rekreacyjnego),

Pomniki Przyrody:
Lipa drobnolistna – obw.420 cm, przy szosie Debrzno -Rozwory,
Wierzba krucha – obw. 520 cm, w miejscowości Pędziszewo,
Buk zwyczajny – obw. 510 cm, nad jeziorem Żuczek,
Dąb szypółkowy – obw.420 cm, nad jeziorem Kwieckie,
Buk zwyczajny – obw. 510 cm, nad jeziorem Kwieckie,
Buk zwyczajny – obw. 440 cm, nad jeziorem Kwieckie,
Jesion wyniosły – obw. 410 cm, w Starym Gronowie,
Lipa drobnolistna – obw. 360 cm, w Starym Gronowie,
Lipa drobnolistna – obw. 430 cm, przy szosie Debrzno – Uniechów,
Dąb szypółkowy – obw. 450 cm, w miejscowości Skowarnki,
Ścieżki rowerowe, spacerowe (24 km Myśligoszcz – Lędyczek)
Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Debrzynki”.

Sport i rekreacja:

Pełnowymiarowa hala sportowa w Zespole Szkół w Debrznie,
Stadion MKS,
SALOS – organizacja wielu imprez rekreacyjno – sportowych,
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” – posiada pokoje gościnne, salę okolicznościową na 150 osób oraz konferencyjną wyposażoną w sprzęt audio-wideo, rzutnik; zapewniamy pomoc w organizowaniu wszelkich spotkań, szkoleń.

Turystyka
Facebook