Celem Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” jest współdziałanie wielu partnerów oraz wspólne realizowanie przez nich projektów i inicjatyw służących uczynieniu z gminy Debrzno gminy rolniczo-przemysłowej oraz atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji o europejskim standardzie życia i rozwoju.

Główne osiągnięcie to, poza wieloma innymi działaniami, uruchomienie Ośrodka/ Inkubatora Przedsiębiorczości w Debrznie w celu rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców miasta i gminy Debrzno, stworzenia dodatkowych miejsc pracy, kreowania wśród mieszkańców, głównie młodzieży, aktywnych postaw do poszukiwania pracy oraz wykorzystania potencjału rolniczego gminy.

Stowarzyszenie
Facebook