Projekt “Skarby naszej okolicy – odkrywamy i chronimy bioróżnorodność regionu” skierowany jest do mieszkańców Debrzna i powiatu człuchowskiego oraz wszystkich osób odwiedzających miasto i gminę Debrzno. Projekt zakłada przeprowadzenie licznych działań edukacyjno-informacyjnych z wykorzystaniem zasobów Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Debrznie oraz w oparciu o otaczające nas bogactwo przyrodnicze.

Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości społeczności, szczególnie mieszkańców gminy Debrzno na temat bioróżnorodności naszego regionu, zagrożeń i możliwych działań ochronnych. Działania edukacyjne pokażą, że każdy organizm odgrywa ważną rolę w ekosystemie.

 

https://wfos.gdansk.pl/

Skarby naszej okolicy – odkrywamy i chronimy bioróżnorodność regionu
Facebook
Accessibility