Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION wraz z Partnerami biznesowymi: Partnerami Głównymi: Zakładami Farmaceutycznymi POLPHARMA S.A., LPP S.A. oraz Partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Miastem Gdańsk, Farm Frites Poland S.A. i Ergo Hestia S.A. z olbrzymią radością informują o uruchomieniu 7 edycji Konkursu Grantowego FUNDUSZ INICJOWANIA ROZWOJU.

Celem konkursu jest wybór oraz wsparcie najlepszych pomorskich inicjatyw międzysektorowych przyczyniających się do realnej zmiany społeczno-gospodarczej w środowisku lokalnym bądź w skali całego województwa pomorskiego.

Jeżeli:

    • Dostrzegasz potrzebę zmiany?
    • Chodzi Ci po głowie nowatorskie rozwiązanie?
    • Chcesz wpłynąć na wzrost odpowiedzialności społecznej w regionie?
    • Wiesz, jak chronić środowisko naturalne albo masz pomysł, co zrobić wyzwaniami w swojej społeczności

Zgłoś swój projekt do 30 lipca 2021 r.

W puli 100 000 zł dla pomorskich partnerstw sektorowych, których liderem jest organizacja pozarządowa, a partnerami biznes i samorząd.

W tym roku po raz pierwszy Konkurs Grantowy jest częścią Kampanii 17 celów. Szczególnym wsparciem będą objęte inicjatywy, które wpisują się w cele Zrównoważonego Rozwoju.

Szczegóły konkursu: https://www.forumrozwoju.org.pl/fundusz-inicjowania-rozwoju-2021

RUSZYŁA 7 EDYCJA KONKURSU FUNDUSZU INICJOWANIA ROZWOJU 2021
Facebook
Accessibility