Dnia 26 kwietnia 2017r. w Kościerzynie odbyła się konferencja pt.: „Ekonomia społeczna szansą i wyzwaniem”, zorganizowana w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie”.

Niniejszy projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Perspektywa okresu realizacji projektu to: 01.09.2016r. – 31.12.2021r.

Szanowni Państwo, konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem. Gościliśmy Członka  Zarządu Województwa Pomorskiego p. Pawła Orłowskiego, Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku p. Marcina Fuchsa oraz przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego p.  Katarzynę Deleżyńską i p. Agnieszkę Wlizło, ponadto swoją obecnością zaszczyciła nas p. Krystyna Dominiczak- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku wraz z pracownicą p. Agatą Chrul- członkini Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W dniu wydarzenia wspierali nas również Włodarze subregionu południowego: Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy i Kierownicy instytucji pomocy społecznych, reintegracyjnych. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w Lubaniu i  Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych- p. Marek Olechnowicz. Ponadto uczestnikami wydarzenia były osoby zainteresowane bezpłatna ofertą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Konferencję otworzyli p. Zdzisława Hołubowska – Prezes Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w towarzystwie Marszałka p. Pawła Orłowskiego, Dyrektora p. Marcina Fuchsa oraz p. Henryka Ossowskiego – Wicestarosty Powiatu Kościerskiego.

Następnie kolejno odbyły się prelekcje, ujęte w programie konferencji. Nasi prelegenci w sposób merytoryczny, ale zrozumiały przybliżyli tematykę Ekonomii Społecznej.  Mamy nadzieję, że uczestnicy wydarzenia otrzymali wiedzę, po którą przyszli.  Oczywiście nie zabrakło trochę statystyk. Końcowe wystąpienia pokazały „dobre praktyki” z zakresie funkcjonowania spółdzielni socjalnych tworzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne. Konferencja zakończyła się pozytywnym przesłaniem, a wskaźniki projektowe i działania na rzecz Ekonomii Społecznej nie takie nam straszne😊.

Myślą przewodnią spotkania był cytat: „Zwycięzcy potrafią powiedzieć, dokąd zmierzają, co planują robić po drodze i kto będzie z nimi dzielić tę przygodę”, Denis Waitley. Tak właśnie widzimy realizację naszego projektu, który niewątpliwie jest wyzwaniem, ale też ogromną szansą.

Skorzystajmy z możliwości jakie daje nam projekt i podążajmy śladami sukcesu, który sami jesteśmy w stanie określić i zrealizować…

Relacja z konferencji pt.: „Ekonomia społeczna szansą i wyzwaniem”_Kościerzyna 26.04.2017r.
Facebook
Accessibility