„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Aktywne Sołectwa na start” mająca na celu podniesienie wiedzy, umiejętności, motywacji i kompetencji lokalnych liderów społeczności wiejskich z terenu gminy Debrzno w zakresie działań oddolnych prowadzących do poprawy jakości życia mieszkańców wsi, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Przewidywane wyniki operacji: ukończenie udziału w operacji przez 25 osób; stworzenie minimum 12 planów zagospodarowania zielenią publicznej przestrzeni wiejskiej, zrealizowanie minimum 7 planów zagospodarowania zielenią; podjęcie 4 oddolnych inicjatyw lokalnych na rzecz społeczności wiejskiej.

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Aktywne Sołectwa na start!”

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie pn. „Aktywne Sołectwa na start!” zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia Formularza zgłoszeniowego.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać poniżej lub w siedzibie: Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej bądź ze stron internetowych: www.lgdnp.org.pl, www.lgdzc.pl.

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony będzie w okresie 5 – 19 września br.

Liczba miejsc ograniczona!!

Zapraszamy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja do projektu „Aktywne Sołectwa na start!”
Facebook
Accessibility