Projekt pn.: „Debrzneńska edukacja ekologiczna” – dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W dniach 24-25.08.2015r. w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie miała miejsce kontynuacja niniejszego projektu w formie dwudniowych warsztatów z tworzenia Questu przyrodniczego dla nauczycieli oraz miłośników przyrody J

Trenerem questingu był p. Marek Romaniec. Uczestnicy zajęć poznali teoretyczne aspekty gry, zagadnienia z zakresu walorów przyrodniczo – kulturowych. Następnie zdobytą wiedzę wykorzystali podczas zajęć praktycznych i wyjścia w plener. Na koniec zaprojektowano pieczęć „skarbu questowego”. Wkrótce będą mogli Państwo zapoznać się z gotowym dokumentem (grą), który dostępny będzie w Baszcie Młyńskiej w Debrznie.

 

GWARANTUJEMY DOBRĄ ZABAWĘ!!! :):):)

 

 

Projekt pn.: „Debrzneńska edukacja ekologiczna” – dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W dniach 24-25.08.2015r. w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie miała miejsce kontynuacja niniejszego projektu w formie dwudniowych warsztatów z tworzenia Questu przyrodniczego dla nauczycieli oraz miłośników przyrody J

Trenerem questingu był p. Marek Romaniec. Uczestnicy zajęć poznali teoretyczne aspekty gry, zagadnienia z zakresu walorów przyrodniczo – kulturowych. Następnie zdobytą wiedzę wykorzystali podczas zajęć praktycznych i wyjścia w plener. Na koniec zaprojektowano pieczęć „skarbu questowego”. Wkrótce będą mogli Państwo zapoznać się z gotowym dokumentem (grą), który dostępny będzie w Baszcie Młyńskiej w Debrznie.

 

GWARANTUJEMY DOBRĄ ZABAWĘ!!! :):):)

 

QUEST PRZYRODNICZY 24-25.08.2015r.

Projekt pn.: „Debrzneńska edukacja ekologiczna” – dofinansowany
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.

W dniach 24-25.08.2015r. w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie miała miejsce kontynuacja niniejszego projektu w formie dwudniowych warsztatów z tworzenia Questu przyrodniczego dla nauczycieli oraz miłośników przyrody J

Trenerem questingu był p. Marek Romaniec. Uczestnicy zajęć poznali teoretyczne aspekty gry, zagadnienia z zakresu walorów przyrodniczo – kulturowych. Następnie zdobytą wiedzę wykorzystali podczas zajęć praktycznych i wyjścia w plener. Na koniec zaprojektowano pieczęć „skarbu questowego”. Wkrótce będą mogli Państwo zapoznać się z gotowym dokumentem (grą), który dostępny będzie w Baszcie Młyńskiej w Debrznie.

 

GWARANTUJEMY DOBRĄ ZABAWĘ!!! :):):)

QUEST PRZYRODNICZY 24-25.08.2015r.
Facebook
Accessibility